Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effekten av betalsättet “Buy Now, Pay Later.” (BNPL) på konsumenter

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet Nationalekonomiska inst
Bidrag från Vinnova 1 547 000 kronor
Projektets löptid juni 2022 - november 2025
Status Pågående
Utlysning Forskning om finansmarknader
Ansökningsomgång Forskning om finansmarknader 2022-2024

Syfte och mål

FinTech-bolag förändrar lånemarknaden genom att erbjuda nya kreditprodukter till konsumenter. En ny, snabbväxande innovation är buy-now-pay-later (BNPL). BNPL gör det möjligt för konsumenter att skjuta upp betalningen för erhållna varor till en senare tidpunkt, utan att behöva betala någon ränta. Räntefria och kortfristiga lån har funnits en längre tid, men nyheten med BNPL-bolag att de erbjuder sina tjänster integrerade i e-handelsplattformar och står som en tredje part mellan handlare och kunder. Vi vill utvärdera vilken inverkan BNPL har på konsumenterna.

Förväntade effekter och resultat

BNPL kan höja effektiviteten på kreditmarknaden genom att öka konkurrensen och minska diskrimineringen, då hushåll som tidigare varit utestängda från kreditmarknaderna får tillgång till kortfristiga lån. BNPL kan öka kundnyttan eftersom konsumenter kan prova varan innan de köper den och kan undvika avgifter för återbetalningar. BNPL kan också gynna handlarna eftersom det kan leda till att de skaffar fler kunder och ökar omsättningen. Samtidigt kan vissa konsumenter bli mer skuldsatta och i kombination med användning av kreditkort kan de samla på sig fler räntekostnader.

Planerat upplägg och genomförande

Vi vill utforska effekterna av BNPL på konsumentutfallsvariabler. Studien är ett gemensamt arbete av forskare från Lunds universitet, Leibniz Institute for Financial Research SAFE i Frankfurt och Norges Bank.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 september 2022

Diarienummer 2022-01426

Statistik för sidan