edvirt - utbildningssimulator för operatörer av betongsprutningsrobotar

Diarienummer
Koordinator BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB - BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektet hade kortfattat ett syfte; att skapa förutsättningar för att ett nybildat bolag skulle lyckas med sin marknadsintroduktion. Projektet hade tre huvudmål: - Vidareutveckling av sprutbetongssimulator till marknadsfärdig produkt. - Valideringsstudie för att bevisa och underbygga produktens nytta. - Bildande av bolag och kommersialisering av produkt. Syftet och målen är uppnådda då sprutbetongssimulatorn har introducerats på marknaden, nyttan av produkten har bevisats i valideringsstudien och Edvirt AB har sålt sina första enheter i Sverige och utomlands.

Resultat och förväntade effekter

Bolaget Edvirt AB har överträffat sina förväntningar gällande effekten av sin produkt och försäljning. Detta är resultatet av hårt arbete under introduktionsåret 2013 och hjälp från olika aktörer som deltog i Vinnovaprojektet samt finansiellt stöd i samband med projektet. Edvirt AB har nu en bra grund att stå på inför fortsatt arbete under 2014 och framåt.

Upplägg och genomförande

Vinnovaprojeket följde till stor del den plan som lades fram i samband med ansökan. Vissa etapper och delmål har modifierats, en hel del aktiviteter har tagit längre tid än förväntat och erfordrat mer arbete, men i det stora hela är projektet väldigt lyckat och väl genomfört av alla inblandade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01774

Statistik för sidan