edvirt - utbildningssimulator för operatörer av betongsprutningsrobotar

Diarienummer
Koordinator BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB - BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB. Sollentuna
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syfte och mål var att skapa underlag för ansökan till utvecklingsbidraget. Så har skett genom utredning av ägarstruktur samt immateriella tillgångar som uppstår vid bolagisering. Affärsplan upprättades innehållande analyser av kundbehov, marknad, konkurrenssituation, möjliga affärsmodeller samt intäkts- och kostnadsanalys. Dessa har utförts genom att bl.a. besöka industriaktörer i Sverige och övriga Europa. Likaså har simulatorns patenterbarhet utretts samt efterlevande av lagar och regelverk.

Resultat och förväntade effekter

Genom de i affärsplanen genomförda analyserna har en klar bild av simulatorns marknadspotential utvecklats. Likaså har en strategi för kontroll av immatriella tillgångar samt skydd mot framtida konkurrens arbetats fram. Slutligen har även en organisatorisk struktur tagits fram och styrelse tillsats inför bolagisering av dotterbolaget edvirt, vilken förhoppningsvis kommer att befrämjas genom Bygginnovationens utvecklingsbidrag.

Upplägg och genomförande

Demonstrationer för och intervjuer med potentiella kunder i bl.a. London, Kiruna, Alpbach och älvkarleby kopplat med undersökningar av sekundär har genererat starkt bakgrundsmaterial och möjliggjort fördjupade analyser av marknad, konkurrenssituation, möjliga affärsmodeller m.m, vilket i sin tur även klargjort kompetensbehovet vid upprättande av en organisatorisk struktur samt tillsättande av styrelse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03781

Statistik för sidan