Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2018 IA Arrowhead Tools Luleå tekniska universitet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 18 676 412 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juli 2022
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Arrowhead Tools projektet syftar till digitaliserings och automations lösningar för Europeisk industri, som stänger hinder för IT/OT integration. Detta genom ny open source platform teknologi för design och run-time engineering av IoT and System of Systems lösningar. Målet är en open source platform för design och run-time engineering av IoT och System of Systems baserade digitalisation and automation solutions.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt genomförande av Arrowhead Tools förväntas sänka ingenjörskostnaden för digitaliserings- och automationslösningar. Detta kommer att påverka en stor andel industriella kontrakt kopplade till "networked information society" ofta kallad "Software and Software Based Services". SSBS marknaden växer just nu med 2.9% - med en förväntad marknadsvolym av 290 miljarder Euro 2020. Europas SSBS marknad växer långsammare än våra huvudkonkurrenter USA och Indien. Arrowhead Tools förväntas signifikant påverka detta förhållande.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre 12 månaders cykler, där varje cykel inkluderar requirements, R&D&I samt validering och verifiering i ett eller flera use cases.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 april 2019

Diarienummer 2019-01362

Statistik för sidan