ECSEL 2017 RIA aFarCloud Qamcom

Diarienummer 2018-01464
Koordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 273 095 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Syftet med projektet att utveckla metoder och teknik för att effektivisera jordbruket. Målet är att göra det möjligt för många att bedriva hållbart jordbruk i flera avseenden som utnyttjande av resurser, minimera behovet av expertkunskap och generellt sätt öka automationsgraden.

Förväntade effekter och resultat

Ökat automationsgrad och metoder för att bedriva mer hållbara processer ska bidra till att producera mat billigare och även minska resursbehovet framförallt energi, och vatten.

Planerat upplägg och genomförande

QRT kommer att delta i flertalet arbetspaket, från definiering av arkitektur,karakterisering av miljöbetingelser,sensorer för autonoma system till support vid de slutliga demonstrationerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.