ECSEL 2017 RIA ”5G_GAN2” ”Ericsson AB”

Diarienummer 2018-00551
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 645 180 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Den femte generationen kommunikationsnätverk har kraften att revolutionera vårt samhälle genom att ge ständig tillgång till hög datahastighetskommunikation. Elektroniskt styrbar antennteknik utgör en hörnpelare i framtidens 5G radiobasstationer. Huvudsyftet med 5G_GaN2-projektet är att sänka kostnaderna, strömförbrukningen och öka uteffekten hos mm-vågs antennsystem. Avancerad galliumnitrid (GaN) -teknologi kommer att användas för att få maximal uteffekt och energieffektivitet och billiga CMOS-kapslingssplattformar kommer att användas för att sänka kostnaden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet 5G_GaN2 förväntas - Push prestanda av industrialiserad GaN-på-SiC, vilket skapar en väg till kommersiellt tillgängliga europeiska GaN-på-SiC-processer - Utveckla lågkostnads heterogen integreringskoncept baserat på Kisel-teknologi - Utveckla 200 mm GaN-on-Si-waferteknik som har möjlighet att processas en CMOS-fab. Ovanstående effekter kommer att visas i en uppsättning demonstratorer.

Planerat upplägg och genomförande

Funktion och prestanda hos den utvecklade tekniken kommer att visas i ett antal demonstratorer. Demonstratorerna är applikationsdrivna och kommer att användas för att styra teknikutvecklingen mot maximal påverkan och utnyttjande efter projektets slut. Konsortiet spänner över hela värdekedjan: från waferleverantörer, halvledarfabrikation och systemintegratörer. Dessutom garanterar universitet och forskningsinstitut akademisk kompetens under hela genomförandet.

Externa länkar

5G_GAN2 översikt hos ECSEL 5G_GAN2 projektets webplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.