ECSEL 2017 IA, REACTION, Mittuniversitetet

Diarienummer 2018-00843
Koordinator Mittuniversitetet - Avd. för Elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 2 216 535 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2022
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Projektet syftar till att sätta upp den första produktionslinan för kiselkarbid (SiC) på 200 mm substrat för kraftelektonikkomponenter. Detta kommer att göra det möjligt för den europeiska industrin att konstruera innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för kritiska samhällsutmaningar, som energibesparing och CO2-reduktion (ref. COP21-avtal) samt hållbar miljö genom elektrifierade fordon och energiomvandling.

Förväntade effekter och resultat

- Utveckla och demonstrera världens första produktionslina för 200mm kiselkarbidsubstrat vid en avancerad tillverkningsanläggningen som adresserar en multi / cross-kapacitet. Detta överkapacitetsprojekt utnyttjar närvaron av alla aktörer längs värdekedjan och skapar en adekvat kritisk massa för att främja den vitala innovationen som kommer att bidra till de övergripande målen för ECSEL. - Förbättrad produktivitet, konkurrenskraft och överkomliga priser för nästa generation av SiC-komponenter och systemlösningar från 6 "substrat till 8".

Planerat upplägg och genomförande

I projektets ska Mid Sweden University utvärdera enheter och visa användbarhet i nyckelapplikationer inom applikationsområden såsom elektrifierade fordon och smart energi. Under projektet kommer spänningsomvandlare att utvecklas och utvärderas för kraftöverföring och DC / DC-konvertering. Tidig tillgång till state-of-the-art kraftelektronikkomponenter kommer att driva prestanda framåt och ta bort tröskeln för att acceptera ny teknik inom kommersiella tillämpningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.