ECSEL 2017 IA, REACTION, Mittuniversitetet

Diarienummer 2018-00843
Koordinator Mittuniversitetet - Avd. för Elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 2 216 535 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2022
Status Beslutat
Utlysning Ecsel