ECSEL 2017 IA -- POSITION-II -- SILEX Microsystems AB

Diarienummer 2018-01779
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 4 985 049 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

POSITION II syftar till att ta tillbaka utveckling och produktion av smarta katetrar och att stärka Europas ledande position inom ultraljudkatetrar. Projektet ska öka Europas innovationskapacitet inom minimalt invasiv medicinteknik, smarta katetrar och implantat på två sätt: Plattformar som möjliggör snabbare utvecklingscykler Möjliggörande av framtidens implanterbara utrustning

Förväntade effekter och resultat

Silex kommer att utveckla en pMUT-plattform till TRL-nivå 6-8 med hjälp av sina PZT-och TSV-tekniker. Strukturerna kommer att designas för att kunna mätas och jämföras med projektets gemensamma teststandard för att kunna bestämma vilken teknologi som lämpar sig bäst för olika applikationer. Silex unika TSV processer möjliggör miniatyrisering och integration bortom dagens spjutspetsteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Silex kommer att: -Utveckla ultraljudsgivare med PTZ (pMUT) till TRL 6-8 med ett starkt fokus på produktion och tillförlitlighet -Producerbarhetsanalys av medelstora volymer av pMUT -Integrera TSV teknologi (Sil-Via® eller Met-Via®) i pMUT applikationer -Optimera startsubstratet för förbättrade frekvenskontrol genom bättre tjocklekskontroll på membran

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.