Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2016 RIA MegaM@Rt2 SICS Swedish ICT Västerås AB

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 2 910 223 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2020
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

MegaM@Rt har haft som mål att skapa metoder och verktyg för kontinuerlig utveckling och validering av stora och komplexa industriella system. Genom att utnyttja fördelarna med skalbara modellbaserade metoder har vi visat på fördelar i form av avsevärt förbättrad produktivitet, kvalitet och förutsägbarhet av dessa system.

Långsiktiga effekter som förväntas

Som planerat och rapporterat har vi fokuserat på att utveckla metoder och verktyg i samarbete med industrin och även att hjälpa de svenska industripartnerna i konsortiet med deras demonstrationsinställningar. Sammanfattningsvis har vi lyckats utföra och leverera det vi lovat i projektansökan enligt tidsplanen. De förväntade effekterna är att tiden för testning kan minska radikalt för de företag som tar tills ig metoder och verktyg.

Upplägg och genomförande

En iterativ metod med tre faser användes: 1 Specifikation och prototypning: Projektkrav, valideringsscenarier, arkitekturen och färdplan specificerades. 2 Konsolidering och integration: Konsolidering av prototyper, integration för en första utgåva av ett ramverk. Den första uppsättningen av valideringsscenarierna kördes. Baserat på resultaten inleddes andra iterationen av utvecklingen. 3 Validering och slutförande: Integrering och validering av tekniska resultat från MegaM@Rt utfördes för att ta fram validerings- och erfarenhetsrapporter från användningsfallen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2020

Diarienummer 2017-01749

Statistik för sidan