ECSEL 2016 RIA MegaM@Rt2 SICS Swedish ICT Västerås AB

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 2 910 223 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Målet med projektet är att tillhandahålla praktiska lösningar till följande viktiga områden - 1) integration av nuvarande branschpraxis vid systemkonstruktion ; 2) spårbarhet vid konstruktion och runtime, analys och krav verifiering / validering i samband med observerade avvikelser, 3) övergripande skalbarhet av modellbaserade metoder och verktyg för spårbarhet. Detta görs genom att skapa ett ramverk som innefattar metoder och verktyg för kontinuerlig systemkonstruktion och validering som utnyttjar fördelarna med skalmodellbaserade metoder.

Förväntade effekter och resultat

De större kommersiella aktörerna räknar med att ta itu med utmaningar som att hantera konstruktion vs runtime och skalbarhetsfrågor, skala upp produktionseffektiviteten genom bättre utvecklingsprocesser minska produktionskostnaderna och tiden för utvecklingscykeln . De mindre aktörerna räknar med att ta itu med frågor såsom modellering av större och mer komplexa scenarier, integration av verktyg för specifika domäner (system med blandad säkerhetskritikalitet, satelliter, system-on-chip, etc), vilket återspeglar potentialen för MegaM@Rt i nisch-domäner.

Planerat upplägg och genomförande

Forskning och utveckling inom projektet är indelat i tre faser 1) Specifikation och prototyper: I den första fasen av projektet kommer vi att formulerakrav, validerings scenarier, den globala arkitekturen och roadmap för projektet. 2) Konsolidering och integration: I den andra fasen kommer vi att förfina prototyper, integrerat dem i den första utgåvan av ramverket MegaM @ Rt och köra den första uppsättningen av valideringsscenarierna. 3) Validering och Slutförande: I den tredje fasen kommer vi att integrera och validera de tekniska resultaten av MegaM @ Rt

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.