ECSEL 2016 IA SCOTT Högskolan i Halmstad (HH)

Diarienummer 2017-01947
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 4 688 554 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Att skapa förtroende och acceptans för trådlösa system är några av de stora utmaningar som återstår för att uppnå den fulla potentialen av sakernas internet. Målet med SCOTT (Secure COnnected Trustable Things) är att utvidga sakernas Internet med trådlöst anslutna smarta sensorer och aktuatorer genom att garantera säkerhet, integritet och tillförlitlighet. Därför kommer SCOTT att utveckla kompletta och kostnadseffektiva lösningar för säkra och tillförlitliga trådlösa uppkopplingar.

Förväntade effekter och resultat

SCOTT (Secure COnnected Trustable Things) kommer att öppna nya marknader för den europeiska industrin, korta ledtiden till marknad, och minska kostnaderna för tillförlitliga trådlösa lösningar. SCOTT kommer också att utveckla metoder och verktyg som kan uppfylla tillämpningarnas krav på tillförlitlighet, robusthet, säkerhet, och funktionssäkerhet även i krävande miljöer.

Planerat upplägg och genomförande

SCOTT (Secure COnnected Trustable Things) använder en standardiserad, domänövergripande referensarkitektur som har utvecklats i ett tidigare Artemis-projekt (DEWI), vilket främjar återanvändning, interoperabilitet och skalbarhet av de lösningar som tas fram i projektet. SCOTT använder sig av 15 olika tillämpningsexempel, med målet att bygga upp ett digitalt ekosystem, för en bred marknadspenetration av ”tillförlitliga saker som kommunicerar säkert”. Konkreta resultat i form av över 20 demonstratorer kommer att visas för allmänheten i slutet av projektet.

Externa länkar

http://www.scott-project.eu/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.