ECSEL 2015 RIA SafeCOP MDH

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 848 470 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication (SafeCOP) mål är att -Utveckla ett ramverk för säkerhetscertifiering för Cooperative Open Cyber-Physical Systems (CO-CPS) -Utveckla en referens arkitektur (´Runtime Manager´) för att stödja utveckling och certifiering av CO-CPS -Utvidga de nuvarande trådlösa protokollen för säker samverkan -Bidraga till nya standarder och regler -Demonstrera användbarheten av SafeCOPs koncept i nyckel applikationer.

Förväntade effekter och resultat

SafeCOP kommer att -ge en strategi för säkerhetscertifiering av CO-CPS. -utöka dagens trådlösa teknik -bidra till nya standarder och föreskrifter, SafeCOP ger tydliga fördelar inom alla adresserade områden: fordon, sjöfart, sjukvård och robotteknik. Fördelarna inkluderar lägre certifieringskostnader, ökad tillförlitlighet trådlös kommunikation, bättre hantering av ökande komplexitet, minskad ansträngning för verifiering och validering, lägre totala systemkostnader, kortare tid till marknaden och ökade marknadsandelar.

Planerat upplägg och genomförande

SafeCOP kommer att etablera ett säkerhetstänkande, en plattformsarkitektur, och verktyg för kostnadseffektiv och praktisk certifiering av samverkande inbyggda system (CO-CPS). SafeCOP riktar in sig på säkerhetsrelaterad CO-CPS som kännetecknas av att använda trådlös kommunikation, ha flera intressenter, bestå av ett dynamiskt system och oförutsägbara driftsmiljöer. I det här scenariot har ingen enskild aktör det övergripande ansvaret över det resulterade systemet av-system.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.