Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2015 RIA SafeCOP MDH

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 848 470 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

SafeCOP utvecklar metoder för att säkerställa funktionssäkerhet hos system av samarbetande säkerhetskritiska cyberfysiska system, särskilt samarbete som förlitar sig på trådlös kommunikation. SafeCOP har uppfyllt detta mål genom en strategi för certifiering av funktionssäkerhet hos sådana system, en arkitektur för att under drift upptäcka onormala beteenden, och ett bibliotek av tillämpningsfunktioner och relaterat API som fungerar som ett "säkerhetslager" ovanpå befintliga trådlösa protokoll.

Långsiktiga effekter som förväntas

SafeCOP har utvecklat en arkitektur för att under drift upptäcka onormala beteenden, metoder och verktyg för att säkerställa funktionssäkerhet och ett "säkerhetslager" ovanpå befintliga trådlösa protokoll. SafeCOP ger fördelar avseende certifieringspraxis inom samtliga adresserade områden: hälso- och sjukvård, sjöfart och fordon. Viktiga effekter inkluderar lägre certifieringskostnader, ökad tillförlitlighet vid trådlös kommunikation, bättre hantering av komplexitet, effektivare V&V, lägre systemkostnader, kortare tid till marknad och ökad marknadsandel.

Upplägg och genomförande

SafeCOP genomfördes i fem huvudsakliga faser: (1) kravinsamling och planering av användningsfall och arbetspaket, (2) definition av de tekniska huvudkoncepten - funktionssäkerhetsramverket/referenssystemarkitekturen/det trådlösa säkerhetslagret, (3) implementering av dessa byggblock, (4) integration av tekniken i användningsfallen och (5) validering genom utvärderingar av användningsfallen. Sammantaget gav detta tillvägagångssätt en framgångsrik balans mellan tillämpningsaspekter, representerat av användningsfallen, och tekniska aspekter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2021

Diarienummer 2016-01628

Statistik för sidan