ECSEL 2015 RIA AMASS SP

Diarienummer 2016-01582
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Elektronik, Borås
Bidrag från Vinnova 707 277 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Slutmålet för AMASS är att sänka certifieringskostnaderna genom att etablera en ny helhetssyn för kvalitetssäkring som bygger på återanvändbarhet, är arkitekturdriven och hanterar flera aspekter (tex funktionssäkerhet och it-säkerhet). även sömlös interoperabilitet mellan certifiering och utvecklingsarbetet, samt tredjepartsverksamhet omfattas. Målen inkluderar: -50% kostnadsminskning för certifiering -40% kostnadsminskning för produkt(åter)certifiering genom återanvändning -60% ökad interoperabilitet för certifieringsverktyg

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter innefattar: -Bättre verktygsstöd med högre automatiseringsgrad för kvalitetssäkring och certifieringsåtgärder -Etablering av en öppen mjukvaruplattform och ett community som vidareutvecklar plattformen efter projektet -ökad återanvändning av certifieringsprodukter mellan olika domäner för kvalitetssäkring och certifiering -ökad interoperabilitet mellan befintliga verktyg tack vare resultat från AMASS -ökad interoperabilitet mellan befintliga processer tack vare resultat från AMASS -Kunskapsspridning -Standardiseringsinitiativ

Planerat upplägg och genomförande

29 universitet, institut och företag genomför projektet AMASS under tre år med en iterativ process där en prototyp tas fram och utvärderas i tre steg för att se till att de förväntade resultaten nås. De fyra tekniska arbetspaketen aktitekturdriven assurance, multi-aspekt assurance, sömlös interoperabilitet, och återanvändning kompletteras med industrirelevanta fallstudier som testar och utvärderar metodiken. SP deltar i arbetet att ta fram metodik för multi-aspekt assurance, samt tar fram en fallstudie för utvärdering av denna metodik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.