ECSEL 2015 RIA AMASS ALTEN

Diarienummer 2016-01692
Koordinator ALTEN SVERIGE AKTIEBOLAG - Alten Sverige, Kista
Bidrag från Vinnova 2 298 516 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Inbyggda system har ökat markant i tekniska komplexiteten mot öppna, sammanlänkade system. Detta har förvärrat problemet med att säkerställa tillförlitligheten i närvaro av mänskliga, miljömässiga och tekniska risker. ökningen av komplexa cyberfysiska system (CPS) har lett till att många initiativ för att främja återanvändning och automatisering av arbetsintensiva verksamheter.

Förväntade effekter och resultat

AMASS kommer att skapa och befästa en de-facto hela Europa säkerhet och certifiering öppna verktygsplattform, ekosystem och självförsörjande samhälle som spänner över de största CPS vertikala marknader. Genom att kombinera och utveckla tekniska lösningar mot validerade slutanvändarverktyg och kommer att förbättra och utföra ytterligare forskning om nya områden som inte omfattas av dessa projekt. Syftet är att sänka certifieringskostnaderna trots snabbt föränderliga produktegenskaper och marknadsbehov.

Planerat upplägg och genomförande

Detta ska uppnås genom att etablera en ny helhetssyn och en orienterad strategi för arkitekturdriven säkerhet (fullt kompatibel med standarder t.ex. AUTOSAR och IMA), med säkerhetshänsyn till flera domäner (efterlevnad demonstration, konsekvensanalyser och sammansättning försäkran om säkerhetsaspekter och säkerhet) och för sömlös interoperabilitet mellan säkerhet/certifiering och teknisk konsultverksamhet tillsammans med tredjeparts verksamhet (externa bedömningar, leverantörsförsäkran).

Externa länkar

Målplattform för projektet Polarsys - Opencos

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.