Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2015 RIA AMASS ALTEN

Diarienummer
Koordinator ALTEN SVERIGE AKTIEBOLAG - Alten Sverige, Kista
Bidrag från Vinnova 1 601 647 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

AMASS har verkat för ett integrerat och holistiskt metod och utveckla verktyg för att säkerställa och certifiera CPS genom att konsolidera den första europeiska certifieringsplattformen, ekosystemet och samhället som spänner över de viktigaste CPS-vertikala marknaderna. Tillvägagångssättet är arkitektoniska beslut, inklusive försäkringshänsyn som säkerhet tillgänglighet, robusthet och tillförlitlighet. Målet är att reducera tid, kostnader och risker samt re-certifieringskostnader via en evolutionär certifiering för sammansättning och återanvändning.

Resultat och förväntade effekter

En vinst för konstruktionseffektiviteten hos komplexa CPS genom att minska deras certifierings- / kvalificeringsinsats med 50%; En återanvändning av resultat (kvalificerad eller certifierad tidigare), vilket leder till 40% av kostnadsminskningar för produkt certifiering. En höjning av teknikinnovation ledde till 35% minskning av certifieringsrisker för nya CPS-produkter, och; En hållbar inverkan i CPS-industrin genom att öka harmoniseringen och driftskompatibiliteten hos certifierings / kvalificerad verktygsteknik med 60%.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts via ett internationellt samarbete mellan 30 partners. Arbete har lagt fokus på att utifårn studier kring användafall från olika domäner utveckla ny plattform för verktyg som hantera många domäner. Alten har fokuserat på användarfall kring fordonsindustri. Syftet har varit att låta AMASS verktygen bli tillgängliga i ett verktygspaket inom PolarSys. Alten har varit drivande att tillsammans med sex andra partners utveckla en gemensam projektplattform - en testrigg. Syftet med denna rigg var att kunna verfiera och validera krav med de olika verktygen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01692

Statistik för sidan