ECSEL 2014 RIA SWARMs ´MDH´

Diarienummer 2015-00535
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 386 712 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Syftet med SWARMs projektet är att öka användningen av AUVs/ROV och därmed underlätta skapandet, planering och genomförande av havs- och offshoreverksamhet genom att göra autonom verksamhet till ett hållbart alternativ för både nya och existerande industrier. Detta kommer att minska driftskostnaderna, öka säkerheten i de uppgifter som tidigare tilldelats dykare och därmed bidra till att minska riskerna i det som annars hotar utbyggnaden av offshoresektorn.

Förväntade effekter och resultat

Tillvägagångssättet är att utforma och utveckla en integrerad plattform för en ny generation av autonoma undervattensverksamhet, genom en uppsättning av mjukvaru- och hårdvarukomponenter, som införlivas i nuvarande generation av undervattensfarkoster.Detta kommer att möjliggöra genomförande av både enkla och komplexa industriella verksamheter genom att samarbetande heterogena fordon. Autonomi, samarbete, robusthet, kostnadseffektivitet och tillförlitligheten kommer att förbättras när det gäller den verksamhetinvolverade i ett undervattensuppdrag.

Planerat upplägg och genomförande

SWARMs projektet syftar till att, i nära samarbete med industripartners, designa och utveckla och genomföra en ny generation av integrerad plattform för att underlätta samarbetet mellan AUV/ROV, i syfte att öka självständighet av dessa i samband med utförandet av avancerade industriella verksamhet till havs och att stödja undervattensinfrastruktur. SWARMs lämnar plattformen med att skapa, övervakning, styrning och hantering uppdraget; till (åter) distribuera, (åter) konfigurera, (åter) synkronisera och (åter) planera verksamheten självständigt i realtid

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.