Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2014 IA ADMONT SenseAir

Diarienummer
Koordinator SenseAir AB - SenseAir AB, Delsbo
Bidrag från Vinnova 5 875 116 kronor
Projektets löptid maj 2015 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

ADMONT förverkligar en multiproduktionslina som drivs av en kombination mellan teknik från industri och forskningsinstitut för kunder i Europa. Det syftar till att organisera utmed hela värdekedjan wafermaterial, CMOS wafer, sensor- och OLED-process till kiselsystemintegrering, allt i ett produktionsflöde. Det angriper nyckeltillämpningar: smart mobilitet, smart energi, smart hälsa och smart produktion i utmärkt överensstämmande med ECSEL mångåriga strategiplan, och adresserar halvledarprocesser, processutrustning och material, designteknik, smart integration.

Resultat och förväntade effekter

Senseair har realiserat, och demonstrerat dess praktiska användbarhet, en ny NDIR-typ av utandningsanalysator för alkoholdetektion. Den låga detektionsgränsen som erhölls för EtOH, ca 0,5 µg/l, blev bättre än förväntat. Med Europeiskt gränsvärde och 1 s mättid kan man med denna prestanda urskilja en full förare från en nykter vid 100 gångers utspädning av utandningsprovet (5). Detta betyder att vi nu har påvisat en teknik för beröringsfri, hygienisk och snabb förardetektion av alkohol genom riktat blås, som kan utvecklas mot en fordonsintegrerad produkt för världsmarknaden

Upplägg och genomförande

För att ett mätsystem för alkohol ska bli pålitligt baserat på mid-IR spektralområdet måste det påvisa hög selektivitet för målgasen, dvs etanol. Laboratorieexperiment pågår för att säkra bevis för detta. ADMONT-sensorn är ett multimätkanalsystem som möjliggör ett set av våglängdsselekteringar för att bryta spektral korrelation mellan olika störgaser och etanol. För att till fullo exploatera sensorns potential och utröna denna mätstrategi planerar vi utföra humanstudier. Om dessa faller väl ut kommer sannorlikt produktutveckling startas upp med sikte på en högvolymsprodukt

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00996

Statistik för sidan