ECSEL 2014 IA ADMONT SenseAir

Diarienummer 2015-00996
Koordinator SenseAir AB - SenseAir AB, Delsbo
Bidrag från Vinnova 5 875 116 kronor
Projektets löptid maj 2015 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Projektets mål är skapa en fördelad More-than-Moore pilotlina som kan användas inom fyra huvudsakliga nyckelapplikationer: smart energi, smart mobilitet, smart hälsa och smart produktion. SenseAir kommer att fokusera på att ta fram en demonstrator av en mobil gassensor för smart hälsa.

Förväntade effekter och resultat

Tillsammans med de deltagande projektpartnerna skall förbättrad sensorprestanda uppnås genom att kombinera ett flertal optimerade tillverkningsprocesser och en genom hela tillverkningskedjan genomlyst design. Detta kommer att möjliggöra framtida utveckling för produkter inom området smart hälsa.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår under 4 år, från 2015-05-01 till och med 2019-04-30 och koordineras av X-Fab. SenseAir är en av 12 partner, där medparten av deltagarna kommer från Tyskland. SenseAir leder ett av huvudarbetspaketen, som handlar om ett integrationsarbete, där ett flertal demonstatorer från de olika delprojekten skall skapas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.