EcoSTERILE

Diarienummer 2014-03304
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 107 500 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juli 2014
Status Avslutat