ECOMATRIX, E! 3121, projektstöd

Diarienummer
Koordinator ADD-X Biotech AB
Bidrag från Vinnova 405 000 kronor
Projektets löptid juli 2003 - juni 2005
Status Avslutat