Ecohelix

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 1 982 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att verifiera om Ecohelix teknik skulle vara skalbar och lämplig för industriell produktion. Vi bestämde oss för att undersöka processekonomi, integration till kundens process och utvärdera produktens lämplighet för förpackningsindustrin. Definition av en livskraftig affärsmodell efter teknisk verifiering och marknadsstudie skulle utföras samt planen för vägen till marknaden efter ett positivt resultat.

Resultat och förväntade effekter

Vi kunde uppnå och optimera en lämplig bearbetningsmetod för att mata in avfall och forma en produkt med attraktiva egenskaper och processekonomi. Genom att använda metoden kunde vi också potentiellt påverka brukets vatten- och energiåtervinning och minska miljöeffekten. Vi skapade en attraktiv affärsmodell där bolaget erbjuder en färdig process för kunderna som ger ett enkelt, robust och kostnadseffektivt sätt för att bearbeta hemicellulosa.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som planerat gällande de flesta aspekterna. Vi har kunnat ta tekniken från laboratoriet till pilotskala i en industriell installation och bygga ett business case. Vi kunde inte utföra pilotskaliga beläggningsförsök, men till följd förpliktelsen av våra industripartner, pågår planeringen för detta arbete. Vägen till marknaden är klar men vi behöver två investeringsrundor för att etablera oss kommersiellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.