ECO2 Vehicle Design

Diarienummer 2014-06055
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centre for ECO2 Vehicle design
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

ECO2 har alltsedan starten sökt nya vägar att radikalt ändra hur ECOlogiska och ECOnomiska aspekter vägs in i design av resurseffektiva fordon, dvs miljövänliga, kostnads- och tekniskt effektiva fordon. ECO2 har utvecklats till en unik miljö med sitt fokus på forskning som är multi-disciplinär och multi-fordon, med ett tvär-funktionellt perspektiv. Genom detta angreppssätt studeras frågeställningar på flera nivåer av fordonssystemet vars lösningar är avgörande för framtida resurseffektiva fordon och ett hållbart Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Svenskbaserad fordonsindustri är central för landets ekonomi, samhälle och miljö. Utvecklingen av resurseffektiva fordon, sedda i ett holistiskt perspektiv med bla samhällets transportbehov i fokus, är en utmaning för hållbar samhällsutveckling som förutom ny teknologi förutsätter tillgång på kvalificerade individer bland forskare, ingenjörer, entreprenörer och beslutsfattare på olika nivåer. ECO2 utgör en miljö där dessa kompetenser utvecklas i en gemensam innovationsprocess, och där gemensamt framtagna forskningsresultat stärker industrins konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

ECO2 startade 2003 som en forskningsmiljö där fordonsindustrin, myndigheter in transportsektorn och akademiska forskargrupper studerade nya angreppssätt för att inkludera miljö- och hållbarhetsfrågor i ett tidigt skede av designprocessen. Konsortiet inbegriper den svenskbaserade fordonsindustrin som tillsammans med specialiserade SMF.er bildar en en miljö där fordonskoncept studeras utifrån ett synsätt som öppnar för radikalt nya lösningar på behov och begränsingar i det framtida transportsystemet

Externa länkar

www.eco2vehicledesign.kth.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.