ECO1 - Ett unikt bränslesnålt & miljövänligt sportflygplan

Diarienummer 2012-00556
Koordinator FLIGHT & SAFETY DESIGN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Knyta affärsrelevanta nätverk. Lära känna marknaden. Utbyta erfarenheter och utvärdera konkurrenters produktionsmetoder. Finna samarbetspartner för att kunna använda gemensamma flygplansdelar. Finna samarbetspartners för tillverkning i låglöneländer. Utföra materialprov och fördjupa samarbetet med våra samarbetspartners/ underleverantörer. Mönsterskydda vår design. Kundanpassa ECO1 (framförallt interiört). Få respons på vår produkt genom att visa upp det på flygdagar och flygmässor.

Resultat och förväntade effekter

En djupare inblick i marknaden i Europa stärker satsningen på ett sportflygplan i den nya LSA klassen. Användning av utprovade flygplansdelar hos samarbetspartner minskar tiden fram till certifiering och kommersiell produkt. Tillgång till reservdelar och bättre inköpspris tack vare större volym vid inköp. Attraktiv prissättning tack vare framtida tillverkning av kompositdelar hos samarbetspartner i låglöneländer. Effektiv tillverkning av extremt lätta produkter tack vare användning av 20 % bättre kolfibermaterial och innovativ tjeckisk produktions metod.

Upplägg och genomförande

FSD tog kontakt med framgångsrika sportflygplanstillverkare i Europa. Vi bokade möte och beskrev vår situation och vår spetskompetens inom aerodynamik och hållfasthet. Resultatet av dessa möten blev en diskussion om marknaden, aerodynamik, hållfasthet, tillverkningsmetoder och slutligen ett eventuellt samarbete. Olika underleverantörer, som tillverkar kompositdelar, kontaktades. Dessa företag har erfarenhet av de system vi vill bygga flygplanet i och tillverkade provbitar till FSD för utvärdering. Mönsterskyddet gjordes av Awapatent och inhyrd designer.

Externa länkar

Hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.