Eco-innovative building materials for healthier indoor environment

Diarienummer 2012-03822
Koordinator Svenska Aerogel AB
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2012
Status Avslutat