Easier

Diarienummer 2015-02385
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - maj 2015
Status Avslutat