Earth System Finance - nya perspektiv på finansmarknader och hållbarhet

Diarienummer 2016-04627
Koordinator KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN KVA - Global Economic Dynamics and the Biosphere Programme (GEDB)
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Förändringar i planetens klimatsystemet kan ske på ett snabbt och oåterkalleliga sätt, med allvarliga konsekvenser för mänsklig välfärd. Klimatforskare har visat att vissa regioner och biofysiska processer är av särskild vikt för stabiliteten i klimatsystemet. Trots ett ökat intresse i finanssektorns roll för en hållbar utveckling, har få lyckats integrera och sprida dessa insikter till den finansiella sektorn. Syftet med detta projekt är att kartlägga, visualisera och kommunicera hur globala finansiella flöden påverkar stabiliteten i klimatsystemet som helhet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att ge betydande insikter till både forskning och den finansiella sektorn. Den kommer att skapa den första integrationen någonsin av insikter från s.k. Earth system sciences, till forskning om finansmarknader och hållbarhet. Projektet kommer också att visualisera och ge konkreta insikter om nya finansiella risker som skapas av möjliga snabba, irreversibla och storskaliga miljöförändringar i Jordens ekosystem och klimatsystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre sammanhängande delar. Den första består av forskning, och fokuserar på att välja ut ett tiotal biom på planeten med oproportionerligt stor påverkan på stabiliteten på Jordens klimatsystem. I dessa områden kommer vi att spåra ekonomiska aktiviteter och de viktigaste finansaktörerna. Den andra delen handlar om dialoger med nyckelaktörer i finanssektorn i samarbete med UNEP Finance Initiative, och UNEP Inquiry. Den sista delen kommer att innehålla visualiseringar av stora datamängder och insikter från projektet för finansaktörer och en bredare allmänhet.

Externa länkar

Global Economic Dynamics and the Biosphere Program (GEDB), Coordinating Research Partner Future Earth, Outreach and Visualizations

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.