Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Earth System Finance - nya perspektiv på finansmarknader och hållbarhet

Diarienummer
Koordinator KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN KVA - Global Economic Dynamics and the Biosphere Programme (GEDB)
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet “Earth System Finance a new approach to finance and sustainability” har under sina två år haft som ambition att identifiera, kartlägga, visualisera och kommunicera hur globala finansflöden påverkar viktiga ekosystem i världen av stior betydelse för klimatstabilitet. Vi anser att detta mål uppnåtts över förväntan. Detta blir tydligt med tanke på det stor intresset som uppstått i finanssektorn, bland allmänheten och i media.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har haft upprepade och djupa dialoger med finansaktörer från hela världen, och flera av projektdeltagarna har engagerat sig i den allmänna debatten om finans och hållbarhet. Forskningsdelen av projektet har också lyckats attrahera ytterligare medel under 2018 för både forskning och dialoger. Vi är i fortsatt dialog med flera svenska banker, och fintech start-ups som vill använda våra insikter i sitt fortsatta arbete. Detaljer finns i bilagda slutrapport.

Upplägg och genomförande

Projektet har kombinerat forskning, öppen data, kommunikation och dialoger och därigenom skapat möjligheter för nya sätt att diskutera hållbarhet med finanssektorn. Det stora genomslaget i media, nya forskningsinsikter och konkreta kopplingar till svenska finansaktörer har skapat goda förutsättningar för en fortsatt dialog.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04627

Statistik för sidan