E!9833, Neo-Lung, GPX MEDICAL AB

Diarienummer 2015-04145
Koordinator GPX MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 3 008 096 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med detta projekt ar att utveckla ett system for icke-invasiv realtidsovervakning av lungfunktionen av for tidigt fodda barn. Lungkomplikationer ar vanliga hos barn som fods fore graviditetsvecka 30. Den nya tekniken gas in scattering media absorption spektroscopy, GASMAS, har stor potential att bli ett kliniskt verktyg for overvakning av lungfunktion av dessa utsatta barn och for att optimera ventilatorinstallningar. Resultatet av projektet blir en prototyp for en medicinsk utrustning som kan anvandas vid en klinisk provning.

Förväntade effekter och resultat

Nuvarande diagnostiskmetoder for diagnostik av lungkomplikationer hos for tidigt fodda barn (rontgenfotografering och blodprover) ar invasiva och innebar risk for biverkningar. De kan inte heller anvandas for kontinuerlig realtidsovervakning. Ett system baserat pa GASMAS-metoden ar icke-invasiv och ger en direkt overvakning av lungfunktionen. Tekniken skulle val kunna komplettera de nuvarande metoderna, minska deras anvandning och stodja ventilatoroptimering. Det finns saledes en stark klinisk motivering for denna utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ar uppdelat i en instrumentutvecklingsfas och en utvarderingsfas. Instrumentutvecklingen innefattar lasrar, elektronik, mjukvara, mathuvud och systemintegration. Utvarderingsfasen innefattar lab- och klinisk utvärdering. Gasporox del i projektet innefattar i huvudsak koordinering och systemimplementering. Utöver Gasporox deltar Norsk Elektro Optikk (Norge), Nanoplus GmbH (Tyskland) och Lunds universitet i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.