Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9833, Neo-Lung, GPX MEDICAL AB

Diarienummer
Koordinator GPX MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 3 008 096 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektets mål har varit att utveckla ett medicintekniskt system för diagnostik av lungor hos för tidigt födda spädbarn. Dessa drabbas ofta av komplikationer i lungorna eftersom dessa inte är färdigutvecklade. För att underlätta andningen används respirator och i kombination med läkemedel. Syresättning och lungfunktion övervakas med invasiva metoder och det finns ett behov av kontinuerlig ofarlig övervakning. I Neo-Lungprojektet har ett system tagits fram baserat på en laserspektroskopisk analysteknik och en pilot studie på nyfödda friska barn har utförts.

Resultat och förväntade effekter

Ett medicintekniskt instrument med prober anpassade för känslig hud har tagits fram i samråd med läkare och blivit godkänt för studier vid det lokala sjukhuset. Mätresultaten bekräftar att konceptet med att mäta syresättning med denna teknologi är möjligt och att det finns ytterligare tekniska förbättringar att göra. Samarbetet med de industriella leverantörerna i projektet stärktes och det har gjorts flera tekniska framsteg. Projektet har genererat 4 vetenskapliga artiklar/manuskript, flera konferensbidrag och examensarbeten.

Upplägg och genomförande

Det har varit ett intensivt samarbetet mellan de olika projektdeltagarna under projektets gång. Uppdelningen med arbetspaket där olika projektdeltagare har huvudansvar har varit enkelt att följa upp. Konceptet där varje projektdeltagare rapporterar finanserna separat är väldigt bra. Det har varit en lagom omfattning av projektrapportering till Eurostars och Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04145

Statistik för sidan