E!5031 INNOSENSOR - Bioprocess Control Sweden

Diarienummer 2009-04882
Koordinator Bioprocess Control Sweden AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - februari 2012
Status Avslutat