Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!12141, XTRACT, Textual Relations AB

Diarienummer
Koordinator Textual Relations AB
Bidrag från Vinnova 2 709 100 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har utveckla teknik som möjliggör skalbar, automatiserad informationsextraktion från produkttexter. Detta för att möjliggöra en bättre kundupplevelse och skalbar användning av strukturerad produktdata i exv översättningar eller sökmotoroptimering. Systemet är använt i flera kundprojekt. Systemet är produktionssatt och integrerat i Textuals befintliga system.

Långsiktiga effekter som förväntas

Textual ser att med nya lösningen skapas bättre möjligheter för en skalbar affär i befintlig lösning, men även som en separat tjänst. Vi ser att många kunder har behov av strukturerad information och har påbörjat försäljningsarbetet. Förväntad effekt är att Textual under 2019 och 2020 kommer nå 100 kunder och samtidigt skala organisationen.

Upplägg och genomförande

The process of extracting information from texts can many times be fully automated. The algorithms used are in the forefront of current technology. Analyzing the process we see that sometimes the unstructured input data could be ungrammatical or incorrect. This puts extra effort on the algorithms. Since this is the nature of language, manual quality assurance may be needed in some cases.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2018

Diarienummer 2018-00682

Statistik för sidan