E!12141, XTRACT, Textual Relations AB

Diarienummer 2018-00682
Koordinator Textual Relations AB
Bidrag från Vinnova 2 709 100 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Utveckla teknik som möjliggör skalbar, automatiserad informationsextraktion inom domänen "produktinformation" för att möjliggöra en bättre kundupplevelse och skalbar användning av strukturerad produktdata.

Förväntade effekter och resultat

XTRACT kommer utveckla en automatiserad process för att utvinna strukturerad information från existerande material kring produkter och tjänster. Inom projektet kommer vi applicera tekniken till två nya produkter. ASSIST som arbetar med kundsupport samt CONSTRUCT som fokuserar på produktinformation och marknadsmaterial för varumärken och handlare. Produkterna förväntas skapa dels effektivisering av befintliga processer. Dels möjliggöra en förbättrad kundupplevelse och därmed ökad konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet kommer flera olika tekniker utvecklas för att utvinna information på olika nivåer och domäner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.