E!12141, XTRACT, Textual Relations AB

Diarienummer 2018-00682
Koordinator Textual Relations AB
Bidrag från Vinnova 2 709 100 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering