E!12137 SiooCanProtect - Sioo:x Sustainable Industrial Wood Protection, Sioo Wood Protection AB

Diarienummer 2018-00710
Koordinator SIOO WOODPROTECTION AB
Bidrag från Vinnova 4 967 255 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

SiooCanProtects huvudsyfte är att utveckla ett homogent och stabilt pigmenterat Sioo:x-skyddssystem. Nya hållbara färgsystem med god penetration av silikat i trämaterialet är en stor utmaning. Vi fokuserar på optimering av våra recept för industriell tillämpning på Kanadensiska träslag, som är notoriskt svåra att impregnera. Vi måste utföra ackrediterade standardtest och därigenom erhålla de certifikat som behövs för en framgångsrik marknadsintroduktion.

Förväntade effekter och resultat

Den nya Sioo:x-vätskan kommer att utvecklas och produceras i Sverige och tillämpas på Kanadensiska träslag av vår kanadensiska partner, vilka kommer att utveckla den industriella applikationstekniken. Tillsammans kommer vi att nå den nordamerikanska träindustrin, inklusive den privata marknaden. Vi strävar efter att teckna långsiktiga licensavtal med stora företag inom byggmaterial och färg. Detta ger oss också tillgång till massmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Sioo:x är ett patenterat kaliumkiselsbaserat träskyddssystem. Det är väl etablerat på hemmamarknaden och vårt team strävar nu efter att satsa internationellt. SiooCanProtect-teamet är väl erfarna inom marknad och teknik. Vi har ett starkt industriellt nätverk i Kanada och Sverige, det vill säga stora, små och medelstora företag, FoU-specialister och testinstitut. Vi kommer att ha potential att ge premiumvärde till träindustrin. 1. Optimering av recepturer 2. Industriell tillämpning av Sioo:x 3. Test och verifiering av Sioo:x

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.