E!12101, 3eflow Smart Control, Develop machine learning Smart Control for 3eflow technology, 3eflow AB

Diarienummer 2018-02341
Koordinator 3eflow AB
Bidrag från Vinnova 4 294 338 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Vi kommer att utveckla en machine learning 3eflow Smart Control som övervakas i molnet. Eftersom 3eflow installeras som plug and play i verkliga förhållanden på både varmt och kallt vatten, betyder det att machine learning Smart Control måste anpassa och leverera smarta data oberoende av tryck, temperatur eller omgivande utrustning etc.

Förväntade effekter och resultat

Vi strävar efter att vara nummer ett inom avancerad VVS-teknik och integrera vår teknik i marknadsledande varmvattenberedare, kranar och rörsystem. Med hjälp av 3eflows machine learning Smart Control, kan vi accelerera kommersialiseringen med värdet och enkelheten i installation med total övervakning av tappvatten-systemet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att göra ett antal verkliga installationer med 3flow och övervaka dessa installationer via cloud samt skapa en databas med all data. Dessa data analyseras för jämförelse av operationer i olika inställningar och förhållanden. Insikter från att analysera data kommer att vidareutveckla produkten, både de mekaniska delarna och de algoritmer som används av den inbäddade mjukvaran.

Externa länkar

3eflow.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.