E!12079 ENCEPHALON, RNA modulation therapy for Huntington’s disease, KTH

Diarienummer 2018-00467
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Biomedical Engineering and Health Systems
Bidrag från Vinnova 1 984 474 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Huntingtons sjukdom är en allvarlig progressiv neurodegenerativ sjukdom som orsakar motorisk funktionsnedsättning, kognitiv nedgång och beteendemässiga svårigheter. Ingen sjukdomsmodifierande behandling är tillgänglig och patienter dör vanligen inom 15 år efter diagnos. Förebyggande av aggregering av toxiska fragment samt upprätthållande av tillräckliga nivåer av funktionellt Huntingtin-protein är nyckeln till utveckling av nya behandlingar och QRX-704 är den enda behandlingen under utveckling som adresserar båda.

Förväntade effekter och resultat

ENCEPHALON-projektet syftar till att (1) främja den prekliniska utvecklingen av QRX-704, en innovativ behandling för Huntingtons sjukdom, och (2) karakterisera den kliniskt relevanta, icke-toxiska alternativa Huntingtin-proteinisoformen som bildas efter behandling med QRX-704 med användning av ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som består av state-of-the-art metoder. Resultaten kommer att ge in vitro och in vivo Proof of Concept och tidiga toxikologiska data för att stödja ytterligare (pre) klinisk utveckling av QRX-704.

Planerat upplägg och genomförande

Ett integrerat biofysiskt och biokemiskt tillvägagångssätt kommer att användas för att jämföra struktur och funktion hos en alternativ splice-isoform av huntingtin, d12 HTT till normal HTT. Vi genererar d12 HTT med det etablerade expressionssystemet som har använts för normalt HTT-protein. Vi bestämmer sedan kryoEM-struktur av d12 HTT för att jämföra med normala HTT-proteiner. Dessutom kommer vi att undersöka de biokemiska egenskaperna hos d12 HTT, bl a Caspase-6-känslighet och PRC2-aktivering. Slutligen kommer vi att undersöka profilerna för d12 HTT-bindande proteiner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.