E!12052, SenseBurn, Non-invasive diagnosis tool for analyzing depth and area of burn injury, Hytton Technologies AB

Diarienummer 2018-00683
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 4 992 064 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

SenseBurn är ett säkert, bärbart och icke-invasivt mikrovågssensor baserat diagnostiskt verktyg för analys av brännskador. Noggranna och tillförlitliga brännskadeanalys och data ska underlätta tidig diagnos, övervakning och behandling av patienter med brännskador . Apparaten ska effektivt och noggrant diagnostisera brännskadedjupet och ytan och möjliggöra en tidig behandling av brännskador. Den innehåller 3 innovationer; en icke-invasiv mikrovågsbrännviddsgivare, 3D-brännområde och intelligent programvara som uppskattar brännprofil från kliniska prövninga

Förväntade effekter och resultat

Tidig behandling av brännskador spelar en viktig roll och kan effektivt minska sjukligheten och dödligheten av patienter. Pålitlig, noggrann och snabb diagnos och information på brännskadedjupet och ytan är avgörande för tidig och effektiv medicinsk behandling. SenseBurn kommer att uppfylla ett befintligt marknadsbehov för ett diagnostiskt verktyg som underlättar en tidig diagnos, övervakning och behandling av patienter med brännskador och därigenom minska omfattningen och begränsa djupet av brännskador och minimera sjukperiod, rehabilitering sträcka och dödligheten.

Planerat upplägg och genomförande

Hytton Technologies är projektets samordnare. Ett konsortieavtal håller på att slutföras bland konsortie medlemmarna. En styrgrupp kommer att inrättas med representanter från varje deltagande organisation. Arbetspaketet kommer att utföras av projektpartnerna enligt projektansökan. Det kommer att hållas regelbundna projektmöten för att uppdatera och diskutera projektets framsteg. Besök på plats hos deltagarorganisationer för att visa projektets framsteg kommer att göras . Eventuell projektavvikelse kommer att rapporteras i förväg till Vinnova.

Externa länkar

http://www.senseburn.com/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.