E!12016 HiEff-CleanBioComb - Fuel-flexible zero emission high efficiency biomass boiler, Catator AB

Diarienummer 2018-00550
Koordinator Catator AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering