E!11940, PHECATGEN, Plate Heat Exchanger based Ammonia Fed Catalytic Hydrogen Generator for Carbon-free Power Generation, Alfa Laval Lund AB

Diarienummer 2018-00587
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 996 683 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektets syfte: Utveckla en PEM bränslecell baserad emissionsfri elgenerator med ammoniak som bränsle för mobiltorn på otillgängliga platser utanför infrastrukturen. Projektets mål är att utveckla en snabbstartad och kostnadseffektiv ammoniak till vätgas generator för PEM bränsleceller för att generera el till mobiltelefontorn genom att integrera RenCats patenterade katalytiska material med Alfa Lavals patenterade diffusionsbondade AlfaNova värmeväxlare. Teknologiska målet: Etablera en metod att utveckla en beläggning som tål höga temperaturer och korrosiva gaser

Förväntade effekter och resultat

Den ammoniak matade katalytiska vätgas generatorn för elgenerering kommer att ta den stora och expanderande mobiltorns marknaden med ett renare och mer kostnadseffektivt alternativ till dieselgeneratorer. Kunden kommer att köpa denna produkten pga att den ger 40% besparing i livscykelkostnader jämfört med dieselgeneratorer.

Planerat upplägg och genomförande

Första delen är att konvertera AlfaNova värmeväxlaren till en ammoniak reformerande reaktor genom att applicera en tunn uniform katalytisk beläggning på dem interna värmeöverförande ytorna i reaktordelen av värmeväxlaren. Den andra delen är modifieringen av P&I diagrammet av RenCats vätgas generator för den nyutvecklade cracking reaktorn som baseras på AlfaNova. Slutligen kommer vätgas generatorn att integreras i bränslecellsmodulen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.