Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!11940, PHECATGEN, Plate Heat Exchanger based Ammonia Fed Catalytic Hydrogen Generator for Carbon-free Power Generation, Alfa Laval Lund AB

Diarienummer
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 851 443 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla ny högtemperatur reaktor teknologi mha att belägga fusions bondade plattvärmeväxlare med egenutvecklade katalysator material för en robust vätgas generering mha ammoniak med syfte att skapa en framtida " Carbon Free Power Generation".

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är att vätgas genererats från ammoniak mha katalysator belagda värmeväxlarkonstruktioner och kunskap och teknologier har utvecklats för hur en optimal reaktor ska konstrueras för att effektivt skapa "Carbon free Power generation" i framtiden.

Upplägg och genomförande

Vi har haft regelbundna projektmöten varannan vecka och följt upp resultaten av våra gemensamma och nya aktiviteter enligt WP 1-7. Utvärdering av reaktor/coating material enligt WP2 för att klara hög temperatur och korrosiv miljö. Tillverkning av värmeväxlarprototyper enligt WP3. Termisk analys av reaktortesterna hos RenCat enligt WP4 där vi inte behövde CFD analys i någon större omfattning eftersom en modifiering av befintliga värmeväxlarkonstruktioner var tillräckligt för acceptabla termiska resultat. I WP6-7 kunde vi därför använda befintliga tillverkningsprocesser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2018

Diarienummer 2018-00587

Statistik för sidan