E!11821 Brain Save - Anti-shivering medical cooling device to minimize brain damage in awake stroke patients, BrainCool AB

Diarienummer 2018-00698
Koordinator BrainCool AB (publ)
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Det finns för närvarande ingen effektiv lösning för att förhindra allvarlig hjärnskada vid stroke. Medicinsk kylning är ett beprövat neuroprotektivt tillvägagångssätt, men är nu inte lämpligt för användning i stroke på grund av frossbrytningar som orsakar hos dessa vakna patienter som orsakar allvarliga biverkningar. Därför utvecklar konsortiet BrainSave, en unik medicinsk kylanordning som kombinerar ytkylning och uppvärmning för att övervinna frossbrytningar, och därmed förbättra livskvaliteten hos miljontals stroke patienter.

Förväntade effekter och resultat

Det finns ett starkt behov av nya strategier för att förhindra köldinducerad frossbrytning hos vakna stroke patienter för att förbättra kliniska resultat efter stroke. Därför kommer detta erfarna konsortium att utveckla BrainSave; en unik medicinsk kylanordning som för första gången kombinerar ytkylning och uppvärmning för att övervinna frossbrytningar. Konsortiet kommer att utveckla och kliniskt validera den unika anti-frossbrytnings BrainSave-enheten, baserad på BrainCools proprietära medicinska kylteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Brain Save-projektet kommer att pågå mellan 2018-2021. Detta projekt kommer att leverera BrainSave och det första i mänskliga prestationsdatapaketet på BrainSave-lösningen som visar användningen och effekten av BrainSave för att möjliggöra medicinsk kylning i vakna människor genom att förhindra köldinducerad frossbrytning. Klinisk utvärdering kommer att äga rum under 2021-2024, certifiering sker år 2022, och uppskalad tillverkning och försäljning börjar under senare delar av 2022.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.