E!11808 VetPOC - Portable point-of-care immunoassay platform for instant veterinarian diagnostics, Getica AB

Diarienummer 2018-00674
Koordinator GETICA AB - Getica AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 039 964 kronor
Projektets löptid mars 2018 - januari 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Jämfört med human diagnostik utnyttjas point-of-care-tester inom veterinär diagnostik relativt sett idag i en mer begränsad omfattning. Emellertid finns ett ökat behov för denna typ av tester, men utvecklingen försvåras av kravet på art-specifika reagens. Detta projekt syftar till att utveckla en rad art-specifika point-of-care-tester för veterinär diagnostik som ska vara kostnadseffektiva, robusta, portabla, användarvänliga, samt innebära minimalt obehag vid provtagning, och ska alla kunna analyseras på ett och samma mätplattform.

Förväntade effekter och resultat

De olika testerna som ska utvecklas är tänkta att förbättra veterinär diagnostik genom att utöka mängden tillgängliga Point-of-Care-tester; alla kompatibla med en kostnadseffektiv plattform. Testerna kommer vara enkla och snabba, och resultaten läses digitalt och skickas trådlöst till journalsystemet. I ett första steg kommer testerna utformas för att mäta s.k. akutfasproteiner, för att avgöra hälsotillståndet hos djuret. Dessa tester, utvecklade för den nya diagnostiska plattformen, kommer förenkla veterinärers arbete samt bidra till ett ökat välmående hos djur.

Planerat upplägg och genomförande

NABAS har sedan tidigare utvecklat en immuno-baserad mätmetod för att avgöra förekomsten av ett akutfasprotein i hund (C-reaktivt protein; CRP). Denna mätmetod är tänkt att utgöra grunden för den ovan nämnda mätplattform som är tänkt att användas för att mäta förekomsten av andra akutfasproteiner och biomarkörer. I projektet kommer nya reagens att tas fram för att kunna utöka plattformens användningsområde. I projektet kommer även plattformen att behöva vidareutvecklas för att vara kompatibel med dessa nya reagens och på så vis förbättra möjligheterna för veterinär-diagnostik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.