E!11654, ENEFRF, Energy Efficient PET Cancer Diagnostics: Novel RF Source for Radioisotope Production, ComHeat Microwave AB

Diarienummer 2017-03503
Koordinator Comheat Microwave AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2022
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en helt ny radio frekvens (RF) källa för cyklotroner för levererar industrin med den senaste RF-effekten halvledar förstärkare-teknik och transistorer. Projektet kommer även att bidraga till att underhålls och driftkostnaderna kan sänkas genom en uppgradering av PET tekniken.

Förväntade effekter och resultat

Forskningen vid Uppsala universitet inom högfrekventa solid state RF förstärkare kommer att användas av svenska och EU-industrin. Universitetets deltagande i projektet kommer att fokusera på de användbara industrin forskningsämnena. Comheat AB utvecklar vidare genombrott LDMOS transistorns technologi och säkerställer sin kommersialisering. Ampegon AG kommer att industrialisera prototypförstärkare i ett affärsförhållande GE. GE kommer att förbättra sin marknadsandel inom cyklotronbranschen med senaste RF-förstärkare baserad på hög effekt halvledartekniken.

Planerat upplägg och genomförande

ENEFRF-projektet spänner över en period av 3 år med en total budget av 19,6 MSEK och kommer att inriktas flera R&D-ämnen av hög intresse för industrin: (1) utveckling av högeffekt RF-förstärkare vid 27 och 101 MHz, (2) utveckling av högeffekt RF-effektkombinatorer på 10 och 100 kW, (3) utveckling av digital vågformgenerering för RF-effektförstärkare och (4) karaktärisering av nya transistorer, vilket innefattar load-pull mätningar. Andra aspekter relaterade till tillförlitligheten hos hög effekt transistorer, termiskt beteende och livslängd kommer också att undersökas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.