E!11590 PREVAIL, 3H Biomedical AB

Diarienummer 2017-03463
Koordinator 3H Biomedical AB
Bidrag från Vinnova 4 490 820 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Projektet syftar till att från en serie av lovande ERRa-hämmare utveckla enläkemedelskandidat för behandling av trippelnegativ bröstcancer.

Förväntade effekter och resultat

PREVAIL-projektet strävar efter att utveckla den första terapeutisk behandlingen för trippel negativ bröstcancer (TNBC). Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och den näst största orsaken till cancerdöd i världen. Ny forskning har visat att östrogenrelaterad receptor alfa (ERRa) spelar en viktig roll i metabolism, överlevnad och metastasering av aggressiva cancerstamceller. Genom att rikta in sig på ERRa och cancerstamceller kommer konsortiet att kunna leverera en terapeutisk behandlings kandidat för TNBC patienter.

Planerat upplägg och genomförande

En fördel med projektet är införlivandet av translationella studier med kliniska prover från TNBC patienter. Med tanke på den höga omsättningshastigheten av bröstcancerbehandlingar har konsortiet valt att minska klyftan mellan prekliniska experimentella modeller och patienter genom att införa translationella studier i ett tidigt skede i projektet. Biopsier från TNBC patienter kommer att användas för att utveckla 3D-cellkulturer för screening av nya ERRa-hämmare. Läkemedelskandidaten ska vara klar för kliniska prövningar inom 18 månader efter projektets slutförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.