Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!115140, Effigears, Applied Nano Surfaces

Diarienummer
Koordinator Tribonex AB
Bidrag från Vinnova 3 702 259 kronor
Projektets löptid mars 2021 - mars 2023
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Triboconditioning® CG (TCG) är en flexibel ytbehandlingsmetod som kan utföras i olika typer av maskinuppställningar. Under Effigears-projektet har TCG-processen för behandling av kugghjul utvecklats, från en småskalig process till produktionslik miljö i streamfinishing-maskiner. Under projektet har kugghjul men även andra typer av detaljer behandlats med TCG-processen. Både ökad verkningsgrad och ökad livslängd har påvisats genom olika riggtester.

Resultat och förväntade effekter

Genom riggtestning har projektet visat att TCG-behandlingen ger ökad verkningsgrad jämfört med slipade kugghjul. Effekten är störst vid höga hastigheter, en positiv trend avseende användning i elektriska drivlinor. Att använda streamfinishing-maskiner för TCG-behandling ger många fördelar. Den unika kombinationen av modifierad ytprofil och förändrad ytkemi kan fås genom en process med relativt kort cykeltid och god möjlighet till automation, vilket gör processen lämplig för höga produktionsvolymer.

Upplägg och genomförande

Efter grundläggande utveckling hos Tribonex har TCG-processen överförts till Otec och implementerats i streamfinishing-plattform. En mätuppställning för kugghjul med raka kuggflanker tagits fram. Med hjälp av Optosurfs teknik baserad på ljusspridning kan kugghjul mätas med en robust metod, direkt i produktionsmiljö. FZG-tester har genomförts hos KTH och simuleringar av kuggprestanda har utförts av LTH, vilka visat god korrelation med riggtestningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2023

Diarienummer 2021-00974

Statistik för sidan