E!11481, E-OxidoCurin, HDXperts AB & Karolinska Institutet

Diarienummer 2017-03467
Koordinator HDXperts AB
Bidrag från Vinnova 4 888 259 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Vi skall vidarutveckla anti-cancer molekylen LCTA2290 och analoger av denna; 1. Validera genom experiment målmolekylen som identifieras i projektets första steg, thioredoxin reductase 1 (TrxR1) 2. Identifiera ytterligare targets genom användandet av state-of-the-art TPP metodik 3. Utreda verkningsmekanismen (mechanism of interaction) av läkemedelskandidaten mot målmolekylen(erna) och deras mechanism-of-action (MoA) 4. Identifiera biomarkörer med känslighet och motståndskraft mot cancer-celler och deras mekanism gällande tänkbar toxicitet

Förväntade effekter och resultat

OxidoCurin ska utveckla en ny anticancer substans med en välplanerad och utstakad väg till klinik som sedan leder till ett nytt läkemedel.

Planerat upplägg och genomförande

I sammarbete med projektledaren och övriga partners så kommer arbetsuppgifter och vetenskapliga experiment och analyser att utföras. De samlade experimenten och analyserna som utförligt beskrivs i ansökningsdokumenten kommer att utföras under projekttiden. Detaljerade planer kommer att diskuteras och planeras i Lissabon 22:a oktober i samband med PathProt konferens. Under detta första konsortiemöte kommer detslutliga konsortieavtalet även att diskuteras och slutligen signeras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.