Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!113479 3D-SELECT UPPSALA UNIVERSITET

Diarienummer
Koordinator Oncodia AB
Bidrag från Vinnova 4 991 075 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2022
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Oncodia lanserade två CE för IVD-produkter, VARify® och ALTOmate®. Understödd av våra partners, uppfyllde vi målen om komplett teknisk utveckling, kommersiell lansering av produkter och regulatorisk kompetens inom certifiering och underhåll av medicintekniska produkter i ramverken IVDD och IVDR. Vidare växte företaget från 0,27 FTE till 5 FTE under dessa år. Eurostars-bidraget under 3D-SELECT-konsortiet var en nödvändig katalysator i vår framgångssaga.

Resultat och förväntade effekter

Uppsala universitet och Oncodia är nu uppkopplade till ett nytt europeiskt nätverk av forskare och kliniska specialister inom patologi och onkologi, med tillgång till prover, data och expertis inom cancervård. Det finns ett partnerskap med andra europeiska företag för att tillhandahålla en gemensam diagnostisk plattform för tidig förutsägelse av behandlingsresultat, 3D-SELECT. Viktigt är att de etablerade referenserna i de deltagande länderna kan gynna var och en av partnerna och är redan en marknadsmöjlighet.

Upplägg och genomförande

Trots den långsamma patientrekryteringen och provtagningen, starkt påverkad av covid-19-utbrotte, är de vetenskapliga resultaten och den kommersiella framgången uppenbar för deltagarna. Vi föreställer oss att varje sida kan lansera sina egna produkter eller tjänster för att stödja 3D-SELECT-konceptet. Att driva regulatorisk certifiering genom IVDR ska initialt begränsas i respektive EU-region och stödjas av de kommersiella partnernas privata kapital. De enskilda modulerna kan monteras i en gemensam tjänst, om det krävs av den slutliga 3D-SELECT-implementeringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 november 2022

Diarienummer 2019-03565

Statistik för sidan