Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!113479 3D-SELECT UPPSALA UNIVERSITET

Diarienummer
Koordinator Oncodia AB
Bidrag från Vinnova 4 991 075 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2022
Status Pågående
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Varje år diagnosticeras 65 000 kvinnor i Europa med ovarialcancer, varav 45% kommer att dö inom 5 år på grund av brist på verksam onkologisk behandling. Svårigheten att identifiera verksamma behandlingar leder till försämrad överlevnad, lägre livskvalitet och höga sjukvårdskostnader. Konsortiet ska leverera en plattform (3D-SELECT) för val av optimal och individanpassad ovarialcancerbehandling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att ta fram en plattform (3D-SELECT) för att välja optimal individanpassad läkemedelsbehandling för patienter med ovarialcancer. En kombination av nya tredimensionella cellodlingsmetoder, genomanalyser, histopatologi och AI kommer användas för att korrelera tumörcellernas läkemedelskänslighet med kliniskt behandlingsutfall. Plattformen kommer att möjliggöra storskalig och automatiserad screening av tillgängliga läkemedel för att förbättra patientöverlevnaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet integrerar tekniker för 3D-odling och analys av tumörceller (VitroScan), histopatologi (AnaPath), proteomik (FNHW), genomik (Oncodia AB) och biomarkörkompetens (Uppsala universitet). Oncodia kommer att vidareutveckla sin diagnostiska mjukvara för analys av tumörspecifika mutationer i sekvensdata som genereras vid UU. AI-algoritmer (RoboVision) kommer användas för automatisk analys och behandlingsval. 3D-SELECT kommer att möjliggöra läkemedelsutvärdering på patientens egna tumörceller vid diagnos för att underlätta val av rätt behandling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 september 2019

Diarienummer 2019-03565

Statistik för sidan