E!10765, CentrOx, Scandinavian Centriair AB

Diarienummer 2017-00060
Koordinator Scandinavian Centriair AB
Bidrag från Vinnova 4 920 718 kronor
Projektets löptid februari 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett effektivt system för att reducera luftburna utsläpp från restauranger (CentrOx). Målet är att CentrOx skall ha väsentligt lägre driftskostnad och högre prestanda än traditionella system. Målet nås genom att kombinera avancerad centrifugalavskiljning med ett innovativt system för kall oxidation.

Förväntade effekter och resultat

Separering av 100% av partiklar > 1 mikron och 95-98% av volatila organiska föreningar. Avlägsnande av relaterade utsläpp av lukt. Förbättrad brandsäkerhet. Driftskostnadsbesparingar jämfört med nuvarande system. Kommersiell enhet utprovad och klar för produktion. Snabb kommersialisering efter genomfört projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Fyra arbetspaket: AP1: framtagande av prototyp för en kompakt, underhållsfri och energieffektiv oxidationsenhet för avlägsnande av volatila organiska föreningar. AP2: framtagande av prototyp för en centrifugalseparator för att avskilja partiklar. AP3: design, tillverkning och utprovning av en pilotenhet baserad på prototyper utvecklade i AP1 och 2. AP4: design av enhet för kommersiell lansering.

Externa länkar

www.centriair.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.