E!10668 eBIONERVE: Personalized nerve grafts for treating human nerve injuries, NovaHep AB

Diarienummer 2016-03675
Koordinator VeriGraft AB
Bidrag från Vinnova 4 690 600 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram biologiskt funktionella och fenotyp-specifika nervtransplantat ´eBIONERVE´ för patientanpassad behandling av humana nervskador. Miljontals skadade patienter kan räddas från livslånga funktionshinder på grund av skadade nerver.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt projekt kommer att innebära ett terapeutiskt paradigmskifte, nya vetenskapliga och industriella framsteg, som kan anpassas till andra delar av biotekniksektorn, samt nya kommersiella möjligheter för den europeiska bioindustrin. Således finns betydande kliniska behov och marknadspotential för eBIONERVE.

Planerat upplägg och genomförande

Donerade, humana, allogena transplantat kommer att bearbetas till cellfria, fenotyp- specifika nervtransplantat under industriell tillverkning hos NovaHep. BIONERVE-strukturerna omvandlas sedan till levande vävnadstransplantat ´eBIONERVE´ genom att cellmatrisen återpopuleras. Resultatet är patientspecifika nervtransplantat med naturligt biologiska funktioner som nära efterliknar dem hos intakta nerver.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.