Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

E!10627, E - Mollii, Personalized suit for treatment of spasticity, Inerventions AB

Diarienummer
Koordinator Inerventions AB, Danderyd - Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 2 632 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Mollii-dräkten ett medicintekniskt hjälpmedel som är utvecklat för att stimulera muskler och reducera spasticitet. Mollii kan förbättra rörelseförmåga och därigenom bidra till förbättrad livskvalitet hos personer med diagnoser som cerebral pares, stroke eller multipel skleros. Målet med det aktuella projektet har varit att utveckla och förbättra den befintliga Mollii-dräkten samt att genomföra mekanism- och kliniska studier. Syftet med det har varit att göra dräkten mer individanpassad samt att samla evidens för att vetenskapligt påvisa dess kliniska effekter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ha gått ut på att vidareutveckla den befintliga Mollii-dräkten i samarbete med experter inom området. Resultaten har bidragit till ökad kunskap inom företaget om hur en mer individanpassad version av dräkten kan se ut. Det som har framkommit i de vetenskapliga studierna är också vikigt som klinisk evidens för dräktens effekter vid reducering av spasticitet.

Upplägg och genomförande

I projektet har Inerventions, i samarbete med experter på subkutan elektrostimulering från Medical University of Vienna i Wien, utvecklat och förbättrat den befintliga Mollii-dräkten. Det har skett genom att göra anpassningar i system och mjukvara. Vidare har ett antal mekanism- samt kliniska studier genomförts för att vetenskapligt påvisa dräktens effekter. Det har gjorts vid Karolinska Institutet/Danderyds Sjukhus, hos Bandagist Jan Nielsen och vid Hvidovre Hospital. Studierna förväntas bli publicerade i vetenskapliga medicinska tidskrifter under 2019 och 2020.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03673

Statistik för sidan