E!10627, Eurostars, E - Mollii - PSTS, Personalized suit for treatment of spasticity. Inerventions AB och Danderyds sjukhus.

Diarienummer 2016-03673
Koordinator Inerventions AB, Danderyd - Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 2 632 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en ny och bättre version av Mollii. Mollii en anpassningsbar dräkt som stimulerar muskler för att reducera spasticitet och därigenom förbättra livskvaliteten för personer med cerebral pares, stroke eller ryggmärgsskada. Centralt i projektet är kliniska studier genomförda av flera olika institutioner i syfte att verifiera den kliniska effekten av Mollii. Målet med studierna är att samla evidens för Mollii som behandling vid spasticitet vilket i sig är nödvändigt för att Mollii ska kunna tillhandahållas via den offentliga sjukvården.

Förväntade effekter och resultat

1) En ny version av Mollii som bättre kan anpassas till varje individ och därmed optimera effekten av behnadlingen 2) Verifiering av den optimala frekvensen vid behandling av de två viktiga patientgrupperna stroke-drabbade och CP. 3) Kliniska studier av Molliis effektivitet vid behandling av spasticitet Sammantaget så kommer projektet resultat att bana vägen för det slutgiltiga målet; att Mollii ska kunna förskrivas av den offentliga sjukvården och komma fler patienter till nytta.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att använda den sammanlagda kompetensen i konsortiet kommer den nuvarande versionen av Mollii att uppdateras till Mollii 2.0. När den nya versionen är klar kommer en mekanismstudie som utforskar effekten av en enstaka behandling med Mollii att genomföras. Projektet fortsätter sedan med kliniska studier på två orter där användning av Mollii under en sexveckorsperiod kommer att studeras. Dessutom kommer fokusgruppsintervjuer med barn som använder Mollii samt deras föräldrar och terapeuter att ge viktiga insikter kring användningen av Mollii.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.