E!10610 Eurostars META-DETECT, Identifying patients at risk of relapse of (metastatic) colorectal cancer with targeted imaging. Karolinska Institutet.

Diarienummer 2016-03654
Koordinator Karolinska Institutet - Dept of Laboratory Medicine, Clinical Research Center
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Målet för META-DETECT är att utveckla ett nytt kontrastmedel för multimodal avbildning för diagnostik, stadiebestämning och trolighetsbedömning av relaps hos patienter med KRC för att förbättra dessas överlevnad.

Förväntade effekter och resultat

META-DETECT utvecklar ett flermålinriktat kontrastmedel för diagnos, stadiebestämning och bedömning av återfallsrisk vid kolorektal cancer (CRC). Detta nya kontrastmedel kombinerar llama VHH antikroppsfragment med en nanopartikel som kan följas med ett flertal avbildningstekniker med oöverträffad känslighet och specificitet. Detta kontrastmedel kommer att mycket exakt kunna lokalisera och karaktärisera tumörer samt förutsäga återfallsrisk i CRC. Detta kommer att öka överlevnaden signifikant.

Planerat upplägg och genomförande

Med tre målriktade Lama single domain antikroppar (VHH) som beståndsdelar produceras mono-, bi-, och tri-specifikt VHH gentemot KRC-celler från patienter med känd klinisk bakgrund. Parallellt producerar Surflay nanopartikel-kontrastmedel med specifika egenskaper för optik, foto-akustik och CT. Formuleringen med optimala egenskaper för alla tre modaliteter vidareutvecklas och kopplas till utvald VHH för att bilda META-DETECT kontrastmedel, som utvärderas på Karolinska i en KRC xenograft musmodell. Metodik för GMP-produktion utvecklas inför kliniska studier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.