Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10174 Anti-Icing HS, Nordic Ground Support Equipment

Diarienummer
Koordinator NORDIC GROUND SUPPORT EQUIPMENT AB
Bidrag från Vinnova 1 961 193 kronor
Projektets löptid mars 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Syfte: Projektet syftade till att utveckla ett anti-icing koncept för höghastighetståg. Det innefattade utveckling av en isförebyggande vätska som klarar de påfrestningar som uppkommer vid höga hastigheter, samt en maskin som automatiskt kan applicera vätskan på höghastighetståg. Uppfyllelse: Vi har tagit fram marknadens första maskin som kan applicera en isförebyggande vätska som sitter kvar på höghastighetståg. Första generationens isförebyggande maskin för höghastighetståg finns ute hos kund och tester visar på ett positivt resultat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade som syfte att ta fram ett koncept som minskar isuppbyggnaden på höghastighetståg. Maskinen applicerar den isförebyggande vätskan jämnt fördelad över valda områden. De genomförda testerna visar att den applicerade vätskan sitter kvar under den önskade sträckan, samt visar på en lägre isuppbyggnad jämfört med icke behandlade områden.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbete mellan Nordic Ground Support Equipment och det brittiska företaget Kilfrost. Respektive företag var ansvarig för sin respektive nisch, men ett stort informationsutbyte pågick projektet igenom. Projektarbetet delades upp i sju arbetspaket: AP1 Initial design av anti-icing vätska, AP2 Design av maskin, AP3 Utveckling av anti-icing vätska, AP4 Tillverkning av maskinprototyp, AP5 Test på fält och utvärdering, AP6 Godkännande och certifiering, AP7 Projektkoordinering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00364

Statistik för sidan