E-Race

Diarienummer
Koordinator FlexLink Components AB
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid januari 2004 - december 2005
Status Avslutat