E-Governmentforskning i Sverige (EFOS)

Diarienummer
Koordinator Åkroken Science Park AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - maj 2006
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02800

Statistik för sidan