E-bandsradio II

Diarienummer
Koordinator Trebax AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2010
Status Avslutat