E-bandsradio II

Diarienummer
Koordinator Trebax AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03766

Statistik för sidan