Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

E!11634, TB-DAS, KTH

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Computational Science and Technology (CST)
Bidrag från Vinnova 530 210 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Project goals were not fulfilled as the project was cancelled prematurely due to financial difficulties on our partners’ part.

Långsiktiga effekter som förväntas

Project did not yield the expected results since it was cancelled prematurely. However, we will keep building on the research we have conducted during the time the project was active. We plan to write at least one academic paper in continuation with the work we have done in this project.

Upplägg och genomförande

It is not realistically possible to have a contingency plan in case of our project partners cancelling due to unforeseen circumstances. For our part, we have been on schedule during the time the project was active. It is not possible to analyse the planning and implementation of this project since it has been cancelled very early.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 september 2017

Diarienummer 2017-03479

Statistik för sidan