E! 11634, TB-DAS, KTH Royal Institute of Technology

Diarienummer 2017-03479
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Computational Science and Technology (CST)
Bidrag från Vinnova 1 999 629 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Tuberkulos (TB) är en av de mest ökända och dödligaste sjukdomar i modern historia och håller första plats i antalet dödsoffer i kategorin infektionssjukdomar (gick om HIV/AIDS och malaria år 2015). Den nuvarande guldstandarden för TB diagnostik är ett bakteriekulturtest. I praktiken används dock undersökning med mikroskop eftersom det har låga kostnader och snabba resultat. Målet med TB-DAS är att eliminera dessa mänskliga fel i TB-diagnostiken.

Förväntade effekter och resultat

Med standardisering och förbättrad träffsäkerhet genom automation frigörs personal att arbeta med mer produktiva och säkrare uppgifter. TB-DAS gör undersökningar och bakteriekulturtest automatiskt därmed blir man av med den biologiska risken förknippat med arbetet kring TB-diagnostik. TB-DAS består av tre delar -Ett automatiserat system som processar sputum till smears och kulturer och scannar smear testerna. -Diagnostisk mjukvara som klassificerar bilderna. -En inkubator som övervakar kulturerna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår under tre år. Datainsamling, datamärkning, bakteriekulturtester och automatiserad mikroskopsystemutveckling kommer att utföras av Viavis och Tibo. Datorstödd diagnosprogramvara och autofokusprogramvara kommer att utvecklas av KTH. Anteckningsverktyg kommer att tävlas av och används av månad 6. Ett prototyp autofokussystem som använder förstärkningsinlärning kommer att utvecklas av KTH vid 18 månader.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.