Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E! 113377, NPS-REFORM, Development of the scale-up and proactive platform for forensic toxicology in the NPS market, Linköpings universitet

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - oktober 2022
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Huvudmålet var att tillverka certifierade referensmaterial (CRM) av Nya psykoaktiva substanser (NPS) och deras metaboliter och göra dessa kommersiellt tillgängliga. LiU syntetiserade 144 metaboliter och 46 tillverkades i större skala och gjordes kommersiellt tillgängliga. Ett andra mål var att studera metabolismen för relevanta NPS för att identifiera vilka metaboliter som bildas. Nyckelmetaboliter för 51 NPS identifierades. Potensen för 80 substanser bestämdes med receptoraktiveringsstudier.

Resultat och förväntade effekter

LiU har tillverkat CRM av 46 NPS metaboliter som gjorts kommersiellt tillgängliga. Ger positiv effekt på Chiron’s försäljning. Forensiska laboratorier kan beställa CRM varför projektet bidrar till kampen mot narkotika. Metabolism studier gjorde identifiering av metaboliter möjlig. Projektets bidrag till denna forskning är signifikant. Aktivitetsstudierna gav uppskattning om hur potenta NPS är. Relevant för personer som jobbar med substanserna. Kan användas som underlag vid narkotikaklassning.

Upplägg och genomförande

Tre unika kompetenser/partners. Medicinska fakulteten vid LiU har kunskap att utföra metabolism- och aktivitetsstudier medan den tekniska fakulteten besitter kompetens att syntetisera och analysera NPS-metaboliter. Samarbete möjliggjorde identifiering och tillverkning av nyckelmetaboliter. Företaget Chiron är världsledande inom tillverkning och försäljning av CRM och ett nära samarbete gav synergieffekter. LiU har främst fokuserat på metaboliter medan Chiron tillverkat modersubstanser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 november 2022

Diarienummer 2019-03566

Statistik för sidan