Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E! 113377, NPS-REFORM, Development of the scale-up and proactive platform for forensic toxicology in the NPS market, Linköpings universitet

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektets huvudmål är att utveckla och tillämpa en plattform för produktion av certifierat referensmaterial (CRM). Viktiga intermediärer produceras som, via parallell syntes, omvandlas till CRM för olika NPS och NPS-metaboliter (inkl 13C-märkning). Ett proaktivt tillvägagångssätt, snarare än ett reaktivt, kommer att tillämpas med målsättningen att producera CRM snabbare än vad som är möjligt idag. Ett annat projektmål är att öka kunskapen om NPS-metabolism och receptoraktivering. Projektet fokuserar huvudsakligen på potenta syntetiska opioider och kannabinoider.

Förväntade effekter och resultat

Snabb tillgång till certifierat referensmaterial (CRM) är nödvändig för att forensiska och toxikologiska laboratorier ska kunna utveckla kemiska analysmetoder för detektion av NPS. Således är de CRM som tillverkas i detta projekt viktiga i kampen mot narkotika. Kunskap om NPS-metabolism är värdefull eftersom många NPS inte kan detekteras i urin, varför detektion av själva missbruket måste göras genom analys av bildade metaboliter som finns kvar i urin under längre tid. Receptoraktiveringsstudier kommer att ge vägledning om hur potenta olika NPS och NPS-metaboliter är.

Planerat upplägg och genomförande

Linköpings universitet kommer att fokusera på NPS-metaboliter. Inkubering av valda NPS med humana hepatocyter kommer att göras för att kartlägga metabolismen och identifiera nyckelmetaboliter. Dessa viktiga metaboliter syntetiseras sedan i större skala med den utvecklade produktionsplattformen för att producera CRM. Certifieringen görs av Chiron Pharmasynth AS. Tillverkade NPS och NPS-metaboliter studeras även i receptoraktiveringsstudier för att kartlägga hur potenta substanserna är.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 september 2019

Diarienummer 2019-03566

Statistik för sidan