Dynamiskt underhåll, planering och schemaläggning för tåg (DUST)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Järnvägsgruppen
Bidrag från Vinnova 4 392 662 kronor
Projektets löptid februari 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Externa länkar